POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY

POUNDOUT Michał Wiśniewski

Polityka prywatności firmy POUNDOUT Michał Wiśniewski

Sklep internetowy poundoutgear.com, prowadzony przez firmę POUNDOUT Michał Wiśniewski, z siedzibą w 80-288 Gdańsk, ul. Bulońska 38/35, znajdujący się pod adresem elektronicznym https://www.poundoutgear.com, (zwany dalej "POUNDOUTGEAR.COM") przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających jego witrynę. Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Aby podczas wizyty na naszej stronie użytkownicy czuli się bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy postanowień ustawowych.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument, w którym określono zasady przetwarzania zbieranych przez Sklep POUNDOUTGEAR.COM danych oraz ich gromadzenia, dostępu a także sposobu przechowywania informacji wykorzystywanych na urządzeniach Kupującego, stosowanych również za pomocą plików Cookies, w trakcie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje również o tym, do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

Poniżej określone zasady pozostają w zgodzie z normami prawnymi obowiązującymi na terenie Polski oraz Unii Europejskiej, tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. Zm) oraz ze szczególnym uwzględnieniem art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO).

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane Sklepowi POUNDOUTGEAR.COM dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki została wyrażona zgoda. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać Sklepowi POUNDOUTGEAR.COM niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Sklepu POUNDOUTGEAR.COM

Masz prawo w każdej chwili do aktualizacji, korekty, blokady lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez Sklep POUNDOUTGEAR.COM według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, możesz zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną, faksem lub listem, także korzystając z wymienionych w pkt. VIII. danych kontaktowych.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w Sklepie POUNDOUTGEAR.COM .

I. Administrator danych osobowych Sklepu POUNDOUTGEAR.COM

Administratorem danych osobowych Sklepu POUNDOUTGEAR.COM (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest firma:

POUNDOUT Michał Wiśniewski

ul. Bulońska 38/35

80-288 Gdańsk

NIP: 957-091-08-21

REGON: 221021991

II. Postanowienia ogólne

1. Zawartość stron Sklepu POUNDOUTGEAR.COM stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

2. Administrator danych nie sprzedaje, nie udostępnia oraz nie przekazuje osobom trzecim danych osobowych Kupującego bez jego wyraźnej i dobrowolnie wyrażonej zgody.

Administrator ma prawo to uczynić jedynie na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu uprawnionego do złożenia wniosku.

3. Jedynie za zgodą Kupującego podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

4. Kupujący pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Sklepie POUNDOUTGEAR.COM, subskrypcji elektronicznego biuletynu (Newslettera) lub dokonania rejestracji w celu utworzenia indywidualnego Konta na stronie Sklepu POUNDOUTGEAR.COM. W tych przypadkach wymagane jest podanie określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu bezpiecznym połączeniem.

6. Dokonanie przez Kupującego zakupu w Sklepie POUNDOUTGEAR.COM i jednoczesna rejestracja lub samodzielna rejestracja konta w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 r. z późn. zm.) oraz RODO. Informacje te służą do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z powyższym Sklep POUNDOUTGEAR.COM jest uprawniony do powierzania zebranych dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia.

7. Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedającego mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy Firmy POUNDOUT Michał Wiśniewski.

8. Sklep POUNDOUTGEAR.COM informuje jednocześnie, iż w stosunku do osób odwiedzających stronę internetową Sklepu może być stosowana technika retargetingu (więcej na ten temat w punkcie IV)

9. Sklep POUNDOUTGEAR.COM oświadcza, że przetwarza dane osobowe Kupujących zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.) i RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Kupujących przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Dane przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, a w przypadku dobrowolnie wyrażonej zgody mogą być wykorzystane również w celach wykonywania marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz usług Administratora danych.

III. Dane osobowe wymagane przy rejestracji i składaniu zamówień.

1A.W trakcie rejestracji oraz składania zamówień prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Sklepie POUNDOUTGEAR.COM , dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

a) imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

b) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto, kraj) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki, wystawienia dowodu sprzedaży;

c) e-mail – niezbędny do logowania w Sklepie POUNDOUTGEAR.COM i komunikacji związanej z korzystaniem ze Sklepu POUNDOUTGEAR.COM, oraz powiadomień dotyczących statusu zamówienia .

d) numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

e) hasło – niezbędne do utworzenia i zabezpieczenia konta.

f) numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży(dotyczy faktur).

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane ze Sklepu POUNDOUTGEAR.COM .

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez Sklep POUNDOUTGEAR.COM i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Sklep POUNDOUTGEAR.COM i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1B. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są do:

a. Wybrana Firma Kurierska

b. Poczta Polska

1C. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży (faktury) do współpracującego biura rachunkowego

1D. w przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Sklep POUNDOUTGEAR.COM .

Sklep POUNDOUTGEAR.COM współpracuje z następującymi operatorami płatności:

a. PayU SA, operator serwisu payu.pl

b. PayPal, operator serwisu paypal.pl

2. Subskrypcja Newslettera

Świadczenie usługi Newsletter polega na cyklicznym wysyłaniu środkami komunikacji elektronicznej reklamy, zawierającej informacje handlowe od Sklepu POUNDOUTGEAR.COM. Sklep POUNDOUTGEAR.COM świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.

W celu otrzymywania Newslettera powinieneś:

a. dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie Sklepu POUNDOUTGEAR.COM swojego adresu poczty elektronicznej i zaznaczenie odpowiedniego okienka checkbox;

b. wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera, zgodnie z oświadczeniem znajdującym się pod formularzem elektronicznym,

c. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),

d. aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Sklep POUNDOUTGEAR.COM na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej.

Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newsletter, z której w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w Sklepie POUNDOUTGEAR.COM, lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera, lub nadsyłając na nasz adres oświadczenie woli. Sklep POUNDOUTGEAR.COM potwierdzi rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na Twój adres poczty elektronicznej. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newsletter Sklep POUNDOUTGEAR.COM zaprzestaje przesyłania Newslettera na Twój adres poczty elektronicznej. Może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.

Administrator danych oświadcza, że adres poczty elektronicznej kupującego nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.

IV. Dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na Sklep POUNDOUTGEAR.COM

1. Sklep POUNDOUTGEAR.COM (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta Sklep POUNDOUTGEAR.COM automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się ze Sklepem POUNDOUTGEAR.COM. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Sklep POUNDOUTGEAR.COM i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Sklepu POUNDOUTGEAR.COM w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

2. Sklep POUNDOUTGEAR.COM (cookies)

Sklep POUNDOUTGEAR.COM wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Sklepowi POUNDOUTGEAR.COM rozpoznania Ciebie i dostosowania Sklepu POUNDOUTGEAR.COM do Twoich potrzeb.

Cookies („ciasteczka”) to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych użytkownika, służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z naszym systemem. Istnieją dwa rodzaje cookies, tak zwane cookies sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, oraz ciasteczka tymczasowe/stałe, które są przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych użytkownika. Dzięki przechowywaniu tych plików możemy odpowiednio przygotować nasze strony internetowe i naszą ofertę pod kątem preferencji użytkownika. Ułatwia to użytkownikowi korzystanie z serwisu, przykładowo dzięki zapisaniu określonych danych użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać.

Sklep POUNDOUTGEAR.COM wykorzystuje cookies do:

a) zapamiętania zalogowania (sesja trwa 48 godzin, po czym cookie jest kasowane);

b) zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 48 godzin, po czym cookie jest kasowane);

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie, odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze Sklepu POUNDOUTGEAR.COM, nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklepie POUNDOUTGEAR.COM chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informacje o tym, jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

3. Google Analytics (cookies)

Sklep POUNDOUTGEAR.COM wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl).

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Sklep POUNDOUTGEAR.COM źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin w Sklepie POUNDOUTGEAR.COM są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google może również przekazywać dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Sklepu POUNDOUTGEAR.COM.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklepie POUNDOUTGEAR.COM chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

4. Google AdWords (cookies) - retargeting

Sklep POUNDOUTGEAR.COM korzysta z tak zwanej technologii retargetingu za pomocą technologii Google AdWords. Wykorzystujemy tę technologię, aby móc zaoferować użytkownikom atrakcyjniejszą ofertę internetową. Umożliwia ona przedstawienie użytkownikom, którzy zainteresowali się naszym sklepem i naszymi produktami, odpowiedniej reklamy na stronach internetowych naszych partnerów. Jesteśmy przekonani, że wyświetlanie spersonalizowanej, związanej z zainteresowaniami użytkownika reklamy z reguły jest dla niego atrakcyjniejsze niż reklama, która nie posiada takiego indywidualnego związku. Wyświetlanie tych materiałów reklamowych na stronach naszych partnerów opiera się na technologii cookies oraz analizie wcześniejszego zachowania użytkownika. Ta forma reklamy realizowana jest całkowicie anonimowo.

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez Sklep POUNDOUTGEAR.COM oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Podczas korzystania z naszej strony internetowej stosowane są cookies, które służą do gromadzenia, zapisywania i wykorzystania danych dotyczących zachowania użytkownika. Ponadto dane użytkownika zawarte w ciasteczkach są przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki i przykładowo wykorzystywane podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie, odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Sklepu POUNDOUTGEAR.COM.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklepie POUNDOUTGEAR.COM chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informacje o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

V. Udostępnianie danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Sklep POUNDOUTGEAR.COM dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VI. Zmiana polityki bezpieczeństwa Sklepu POUNDOUTGEAR.COM

Sklep POUNDOUTGEAR.COM zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie Sklep POUNDOUTGEAR.COM powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem https://www.poundoutgear.com/pl/content/12-polityka-prywatnosci

VII. Kontakt

Sklep POUNDOUTGEAR.COM kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu na e-mail sklep@poundoutgear.com.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

POUNDOUT Michał Wiśniewski

ul. Bulońska 38/35

80-288 Gdańsk